Flash Engineering väljer Preem Evolution Diesel

Postat av Johan Meissner kl 17:36

Flash Engineering har inlett ett samarbete med Preem där stallet kommer att använda den nya talloljedieseln Evolution som drivmedel för transportflottan.
– Vi som racingstall har ett stort ansvar för att miljöanpassa vår verksamhet och tillsammans med Preem kan vi ta ett viktigt steg framåt, säger Jan ”Flash” Nilsson, vd för Flash Engineering.

Evolution, en diesel som delvis är tillverkad av tallolja som är en restprodukt från den svenska skogen, lanserades av Preem tidigare i år.
– För oss är det mycket glädjande när ett av Sveriges bästa och mest framträdande racingstall väljer vår nya dieselprodukt till sina transportfordon, säger Michael G:son Löw, vd och koncernchef för Preem AB.

Flash Engineering har en total transportflotta på fyra trailers, en lastbil och fem BMW personbilar som går på diesel. Totalt tillryggalägger stallet cirka 11 000 mil på en säsong, som tack vare Preem Evolution Diesel kan genomföras med 16 % lägre koldioxidutsläpp.
– Nu kan vi tanka en miljömässigt bättre diesel utan att göra något avkall på prestanda. Evolution fungerar precis lika bra som vanlig diesel, säger ”Flash”.

Evolution möter alla de krav som ställs på en svensk miljöklass 1 diesel. Det är en unik svensk uppfinning och ett resultat av många års forskning och drivmedelsutveckling. Den nya tekniken gör det även möjligt att omvandla andra gröna råvaror till högklassig svensk miljöklass 1 diesel.

För mer information, besök: evolution.preem.se

Senaste nytt